Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 19 – 7 mei 2019)

omgevingsvergunning, 07-05-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Demmerik 80A Vinkeveen

Bouwen van een dakopbouw

Z/19/137208

29-04-2019

Willem van Abcoudelaan 20 Abcoude

Vernieuwen/wijzigen bestaande dakkapel

Z/19/137348

30-04-2019

Maansteen 21

Plaatsen dakkapel voorzijde woning

Z19/137305

03-05-2019