Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 47 – 19 november 2019)

omgevingsvergunning, 19-11-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Spoorlaan 33 in Vinkeveen

Het herbouwen van een ark op bestaande arkenbak

Z/19/154321

7-11-2019

Kerkstraat 23 in Abcoude

Het vervangen van 4 antennes en het plaatsen van 4 extra antennes

Z/19/154506

12-11-2019

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.