Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 47 – 19 november 2019)

omgevingsvergunning, 19-11-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie

Omschrijving

Activiteiten

Zaaknummer

Datum

Haagwinde 25 in Abcoude

Het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Bouw

Z/19/148462

8-11-2019

Botsholsedijk kavel F 1609 Vinkeveen

vervangen van een damwand

Bouw

Z/19/150694

12-11-2019