Ontwerp omgevingsvergunningen (week 45 – 5 november 2019)

omgevingsvergunning, 5-11-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage worden gelegd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Tuinderslaantje 5 in Vinkeveen

Concept ontwerpbeschikking brandveilig gebruik

Z/19/137550

5-11-2019

Oosterlandweg 16A te Mijdrecht

Concept ontwerpbeschikking brandveilig gebruik

Z/19/122408

5-11-2019