Verleende omgevingsvergunningen (week 47 – 19 november 2019)

omgevingsvergunning, 19-11-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Dorpsstraat 69 in Wilnis

wijzigingen van gevelkozijnen, het plaatsen van een overstek boven een terras, een hek ten behoeve van een terras en het keimen van de gevel van de woning

Z/19/148612

08-11-2019

Waverveense pad 15A in Vinkeveen

Plaatsen van 10 blokhutten op recreatiepark Zonneweide

 

Z/19/148015

11-11-2019

Cattenbroekerdijk 22 in Linschoten

uitbreiden en renoveren van geitenstallen zonder uitbreiding aantal dieren

Z/19/148611

13-11-2019

Waverveense pad 15A in Vinkeveen

Het vernieuwen van een brugdek

Z/19/149227

14-11-2019

Piet Heinlaan 17 in Amstelhoek

Het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning

Z/19/144621

18-11-2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.