Verleende omgevingsvergunningen (week 48 – 26 november 2019)

omgevingsvergunning, 26-11-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Communicatieweg 5 in Mijdrecht

Plaatsen van 1 verlichte dooslettertekst Advisor

Z/19/151442

19 november 2019

Starnheim 31 in Abcoude

Het aanpassen van de erker aan de voorgevel

Z/19/151529

19 november 2019

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen

Plaatsen van tijdelijke loods

Z/19/148061

18 november 2019

De Hoef Westzijde 13 in De Hoef

verlengen van de stal aan de voorzijde

Z/19/146526

18 november 2019

Haagwinde 57 in Abcoude

het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning

Z/19/152929

21 november 2019

De Hoef Oostzijde 87 in De Hoef

het maken en dempen van water

Z/19/144807

21 november 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Activiteit

Zaaknummer

Datum verzonden

Vinkeveen: Baambrugse Zuwe 143I

Bouwen van een bedrijfswoning met een inpandig kantoor

-Bouw

Z/19/143786

14-11-2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.