Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 45 – 5 november 2019)

omgevingsvergunning, 5-11-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Lindeboom 25 Mijdrecht

plaatsen van 3 vlaggenmasten

Z/19/148070

28-10-2019