Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 46 – 12 november 2019)

omgevingsvergunning, 12-11-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Gein-Zuid 9

Gewijzigd uitvoeren van eerder verleende vergunning

Z/19/148521

1 november 2019

In verband met het niet publiceren van de verleende omgevingsvergunning op adres Buitenkruier 10 in Mijdrecht kunnen belanghebbenden binnen twee weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.