Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 47 – 19 november 2019)

omgevingsvergunning, 19-11-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Waverveense pad 15A in Vinkeveen

Het vernieuwen van een brugdek

Z/19/149227

7 november 2019

Kerkplein 7 in Abcoude

het verbouwen van een hotel en brandveilig gebruik

Z/19/142260

8 november 2019

Bergvliet 15 in Abcoude

Plaatsen van een dakkapel

Z/19/149271

11 november 2019

Prinses Beatrixstraat 14 Baambrugge

Verhogen berging/garage

Z/19/150002

14 november 2019