Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 48 – 26 november 2019)

omgevingsvergunning, 26-11-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg 224A (nabij) in Vinkeveen (sectie A, nummer 5585)

Het plaatsen van drie tuinhuisjes en overkapping

Z/19/151431

19 november 2019

Burgemeester Padmosweg 176 in Wilnis

Het ombouwen van een garage

Z/19/150673

18 november 2019

Torenlaan 21 in Abcoude

Het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis

Z/19/151533

20 november 2019