Aangevraagde omgevingsvergunningen voor “kappen” (week 41 – 8 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 08-10-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie

Omschrijving

Reden

Zaaknummer

Datum ontvangst

Mijdrecht: Industrieterrein diverse locaties (83 bomen) en langs de Kerkvaart (8 bomen)

Kappen van 91 bomen (Populieren)

Verhoogde kans op takbreuk

Z/19/148203

5-9-2019

Deze aanvragen zijn door de afdeling Ruimte in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.