Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 44 – 29 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 29-10-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Achterbos 36R-9 in Vinkeveen

Nieuwbouw recreatiewoning

Z/19/151783

03-10-2019

Plaswijk 68 Vinkeveen sectie A, nummer 3816

De nieuwbouw van een woonhuis

Z/19/153237

16-10-2019

Donkereind 54 in Vinkeveen

Het renoveren van het hoofdgebouw

Z/19/153287

18-10-2019

Timotheegras 36 in Wilnis

Uitbreiding woning

Z/19/153314

18-10-2019

Herenweg 63 in Wilnis

Het veranderen en uitbreiden van het woonhuis

Z/19/153440

22-10-2019

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangst

Kerkvaart 29 in Mijdrecht

Realiseren van een dakopbouw op bestaande garage

Z/19/152821

8 oktober 2019

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.