Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 43 - 22 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 22-10-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie

Omschrijving

Activiteiten

Zaaknummer

Datum

Velterslaan 1 in Abcoude

Verbouwing Fort Nigtevecht

Bouw en Monument

Z/19/147219

14-10-2019