Verleende omgevingsvergunningen (week 42 - 15 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 15-10-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg 216 in Vinkeveen

het oprichten van een woning en brug

Z/19/141992

01 oktober 2019

Vinkenkade 77R 125 Vinkeveen

Het bouwen van een fundering t.b.v. een terras

Z/19/144861

30 september 2019

Maansteen 65 Mijdrecht

Realiseren van een dakkapel

Z/19/143550

01 oktober 2019

Botsholsedijk 26 in Waverveen

het bouwen van een secundaire toegangsbrug

Z/19/144506

03 oktober 2019

De Maricken in Wilnis

het aanleggen van een plasdras-gebied

Z/19/141671

01 oktober 2019

Herenweg 242R 56 in Vinkeveen

het vervangen van een recreatie-ark

Z/19/146510

7 oktober 2019

Bozenhoven 139 in Mijdrecht

Bouwen van een schuur

Z/19/146667

8 oktober 2019

Achterbos 61 in Vinkeveen

Plaatsen van tweede dakkapel op een bestaande woning

Z/19/148587

10 oktober 2019

Zorggras 66 in Wilnis

Plaatsen van een dakkapel

Z/19/142746

9 oktober 2019


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.