Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 40 – 1 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 01-10-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

 

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg 242R 56 in Vinkeveen

Het vervangen van een recreatie-ark

Z/19/146510

23-09-2019

De hoef Oostzijde 21 in de Hoef

Restauratie en verbouw

Z/19/145383

19-09-2019

Stationsweg 2 in Wilnis

Herstellen fundatie en aanpassen indeling

Z/19/144619

23-09-2019

Zorggras 66 in Wilnis

Plaatsen van een dakkapel

Z/19/142746

26-09-2019