Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 41 – 8 oktober)

omgevingsvergunning, 08-10-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Lakenveld 12 in Abcoude (Land van Winkel kavel 13)

Het bouwen van een nieuwe vrijstaande woning

Z/19/145299

17-09-2019

Cliffordweg 32A in Waverveen

Het bouwen van een nieuwe woning

Z/19/145167

17-09-2019

Uitweg 17 in Vinkeveen

Het wijzigen van de gevelpanelen van een bedrijfsgebouw

Z/19/145314

19-09-2019