Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 42 - 15 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 15-10-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Bozenhoven 139 in Mijdrecht

Bouwen van een schuur

Z/19/146667

26 september 2019

Bijleveld 19 in Vinkeveen

Het bouwen van een dakopbouw

Z/19/146987

7 oktober 2019