Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 43 – 22 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 22-10-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Mijdrecht: Industrieweg 56

Starten van een sportschool

Z/19/143127

14-10-2019