Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 44 – 29 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 29-10-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Achterbos 36R 7 Vinkeveen

Bouwen van een recreatiewoning

Z/19/145180

18-10-2019

Industrieweg 56 in Mijdrecht

Het plaatsen van een reclamezuil

Z/19/147116

18-10-2019

Waverveense pad 15A in Vinkeveen

Plaatsen van 10 blokhutten op recreatiepark Zonneweide

Z/19/148015

24-10-2019

Groenlandse kade 9 in Vinkeveen

Plaatsen van tijdelijke loods

Z/19/148061

24-10-2019