Aangevraagde omgevingsvergunningen voor kappen (week 37 – 10 september 2019)

omgevingsvergunning, 10-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

 

Straatnaam

Aard van project/

soort boom

Reden

Activiteiten

 

Datum ontvangst

Wilnis: Wethouder Van Damlaan naast 100A

Kappen van twee bomen

Reconstructie Wethouder Van Damlaan

kap

Z/19/147835

27-08-2019

 

Deze aanvraag is in behandeling genomen. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Wel kunt u binnen vier weken na de publicatiedatum reageren of om nadere informatie vragen bij de afdeling IBOR van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. T. 0297 29 17 49.