Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 38 – 17 september 2019)

omgevingsvergunning, 17-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht

Aanvraag velvergunning houtopstanden

Z/19/148203

5-9-2019

Vlaserf 8 in Abcoude

Nieuwbouw van een vrijstaande woning op kavel nummer 56

Z/19/148218

6-9-2019

Antony Pieter van Dishoeckstraat 2 in Mijdrecht

Vervangen beschoeiing

Z/19/148251

6-9-2019

Haagwinde 25 in Abcoude

Het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Z/19/148462

10-9-2019

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.