Bekendmaking drank- en horecawet- en exploitatievergunning

drank- en horecavergunning, 24-09-2019

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat op 12 september 2019 (verzenddatum 13 september 2019) voor onderstaande inrichting een gewijzigde Drank- en Horecawet- en een gewijzigde exploitatievergunning voor een horecabedrijf is verleend:

 

- voor de inrichting Groenlandse kade 1 en 1A te Vinkeveen

 

De beschikkingen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de beschikkingen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T 0297 291616.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het verlenen van de vergunningen kunnen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.