Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid (week 37 – 10 september 2019)

overig, 10-09-2019

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat het college op 9 juli 2019 heeft besloten de ‘Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid, versie 1.2 van augustus 2018’ als beleidsregels in de zin van artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht vast te stellen en toe te passen bij de beoordeling van bouw- en sloopplannen.Het collegebesluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad van 3 september 2019 (zie overheid.nl) en op 4 september 2019 in werking getreden. De beleidsregels zijn te raadplegen op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (officielebekendmakingen.nl).