Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 36 – 3 september 2019)

omgevingsvergunning, 03-09-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvragen van een omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

 

Globale locatie

Omschrijving

Activiteiten

Zaaknummer

Datum

Kerkstraat 12 Wilnis

Plaatsen damwand voor uitbreiding begraafplaats

Bouwen

Z/19/142941

28-08-2019

Gijsbert van Stoutenborchstraat 73 Mijdrecht

Uitbreiden van de woning

Bouwen

Z/19/141932

28-08-2019