Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 38 – 17 september 2019)

omgevingsvergunning, 17-09-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvraag van een omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen:

Globale locatie

Omschrijving

Activiteiten

Zaaknummer

Datum verzonden

De Hoef Oostzijde 48 en 49 in de Hoef

de bouw van een twee-onder-één-kap-woning

Bouw en handelen in strijd met ruimtelijke regels

Z/19/142371

9-9-2019