Verleende omgevingsvergunningen (week 37 – 10 september 2019)

omgevingsvergunning, 10-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

 

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Bonkelaar 19 in Mijdrecht

Wijzigen kozijn en realiseren constructieve doorbraak

Z/19/143660

2 september 2019

Rijksstraatweg 4 in Baambrugge

Het bouwen van een verbinding tussen bijgebouw en schuur

Z/19/141935

30 augustus 2019
(rectificatie op de publicatie van 20-8-2019)

Meerkoet 20 in Mijdrecht

Vervangen houten damwand

Z/19/143669

29 augustus 2019

Kruiwiel 29 in Mijdrecht

Het plaatsen van twee dakkapellen op de woning

Z/19/146856

2 september 2019 (rectificatie op de publicatie van 27-08-2019

Hoofdweg, Bisschop Koenraadstraat, De Borsaliastraat en Midrethstraat in Mijdrecht

Renovatie van veertig woningen

Z/19/142132

5 september 2019

Burgemeester Padmosweg 170c in Wilnis

Aanbrengen van dakkapel aan woning

z/19/143138

11 september 2019

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van. ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.