Verleende omgevingsvergunningen (week 38 – 17 september 2019)

omgevingsvergunning, 17-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

 

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Groenlandsekade 6 in Vinkeveen

Oprichten van een woning

Z/19/139882

10-09-2019

 

Burgemeester des Tombeweg 6 in Abcoude

Uitbreiding bestaande woning

Z/19/144590

11-9-2019

 

Koningin Julianastraat 14 Wilnis

het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak

Z/19/142474

12-09-2019

Rijksstraatweg 107 in Baambrugge

Bouwen van een schuur

Z/19/143050

10-9-2019

Scholekster 3 in Mijdrecht

Bouwen van dakopbouw op een aangebouwd bijgebouw

Z/19/141513

11-09-2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.