Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 36 – 3 september 2019)

omgevingsvergunning, 03-09-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel van de 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

 

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

De Maricken in Wilnis

Het aanleggen van een plas-drasgebied

Z/19/141671

22-08-2019

Selijnsweg 3 in Waverveen

Het bouwen van een schuur

Z/19/142331

23-08-2019

Gein-Zuid 23 in Abcoude

Herbouw bedrijfsgebouw

Z/19/143742

26-08-2019

Prins Johan Frisostraat 46 in Baambrugge

Realiseren van een erker aan de voorgevel

Z/19/144481

26-08-2019

Vlaserf 5 in Abcoude

Het oprichten van een woning

Z/19/143025

28-08-2019

Baambrugse Zuwe 143 I in Vinkeveen

Het oprichten van een bedrijfswoning

Z/19/143786

28-08-2019