Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 37 – 10 september 2019)

omgevingsvergunning, 10-09-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

 

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Hoofdweg, Bisschop Koenraadstraat, De Borsaliastraat en Midrethstraat in Mijdrecht

Renovatie van veertig woningen

Z/19/142132

30 augustus 2019

Groenlandsekade 6 in Vinkeveen

Activiteit aanleggen terreinverhardingen

Z/19/143704

30 augustus 2019

Herenweg 108 in Vinkeveen

Het bouwen van een berging

Z/19/143617

3 september 2019