Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 38 – 17 september 2019)

omgevingsvergunning, 17-09-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen van een omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Gein-zuid 47 in Abcoude

Aanvraag realiseren nieuwe stal

Z/19/143409

9-9-2019

Piet Heinlaan 17 in Amstelhoek

Het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning

Z/19/144621

11-09-2019