Wet milieubeheer

milieuvergunning, 24-09-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Stedin Netbeheer B.V. voor het adres:

Ter hoogte van Burgemeester de Voogtlaan 144 in Wilnis. De melding heeft betrekking op de oprichting van een gasdrukregel en meetstation.

  • Machinefabriek Ringeling B.V. voor het adres:

Productieweg 7 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het in gebruik nemen van Productieweg 7 in Mijdrecht, voor uitbreiding van de bestaande activiteiten van de inrichting op Handelsweg 8 in Mijdrecht.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.