Wet milieubeheer (week 36 – 3 september 2019)

meldingen, 03-09-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: Maatschap L. en A. van der Arend voor het adres: Demmeriksekade 17, 3645 AZ Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het lokaal en duurzaam opwekken van energie door middel van een windmolen (type EAZ Twaalf). De molen heeft een ashoogte van 15 meter. Door de beperkte hoogte zijn de omgevingseffecten beperkt.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, T. 088 022 50 00.