Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 16 - 17 april 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Rijksstraatweg 147 in Baambrugge

Vergunning Valkenheining Baambrugge

Z/20/162093

1-4-2020

Kerkstraat 92 in Abcoude

Woning uitbreiden en opwaarderen

Z/20/162094

1-4-2020

Raadhuisstraat 21 in Wilnis

Aanvraag dakopbouw Raadhuisstraat 21 Wilnis

Z/20/162135

2-4-2020

Molenweg 20 in Abcoude

Isoleren dak, nieuwe dakkapel en wijzigen gevel

Z/20/162191

3-4-2020

Haagwinde 89 in Abcoude

Plan plaatsen dakkapel op de voorgevel

Z/20/162310

6-4-2020

Molenweg 19 B in Abcoude

Kappen/herplanten dertien bomen, één boom kandelaberen

Z/20/162347

7-4-2020

Plaswijk 63 in Vinkeveen

plaatsen dakopbouw en dakkapel

Z/20/162360

7-4-2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.