Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 17 – 24 april 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Burgemeester van Trichtlaan 86 in Wilnis

Plaatsen dakkapel aan de voorzijde

Z/20/162387

8-4-2020

Van Voorthuijsenhof 49 in Abcoude

Uitbreiden van de woning

Z/20/162498

10-4-2020

Burg de Beaufortlaan 5 in Abcoude

Plaatsen dakkapel aan de voorzijde

Z/20/162499

11-4-2020

De Lindeboom 25 in Mijdrecht

Verplaatsen technische installatie

Z/20/162566

14-4-2020

Burg van Trichtlaan 86 in Wilnis

Plaatsen dakkapel aan de voorzijde

Z/20/162585

15-4-2020

Laan van Binnenrust 12 in Abcoude

Wijzigen van de raamindeling voorgevel

Z/20/162609

7-4-2020

Pienemanstraat 5 in Abcoude

Aanbrengen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

Z/20/162605

15-4-2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.