Collegebesluiten over het verwijderen van verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen (week 15 – 10 april 2020)

Het college heeft op 18 februari 2020 een viertal besluiten genomen over het verwijderen van verkeerd gestalde fietsen:

  • Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020;
  • Mandaatbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020;
  • Besluit mandaat Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020;
  • Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020.

Deze besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad. Op de website overheid.nl kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.