Collegebesluiten tot aanwijzing gemeentesecretaris en (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand (week 17 – 24 april 2020)

Het college heeft in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 10 maart 2020 een tweetal besluiten genomen tot de aanwijzing van:

  • de gemeentesecretaris en de plaatsvervangend secretaris;
  • de ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Deze besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie officielebekendmakingen.nl).

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant.
Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl).
Op overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.