Exploitatievergunning (week 15 – 10 april 2020)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat op 30 maart 2020 (verzenddatum 31 maart 2020) een exploitatievergunning is verleend voor de inrichting: Burgemeester Haitsmaplein 1 - 2, 3641 EW Mijdrecht. De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunning op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De gemeente werkt op afspraak. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Bezwaar

Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.