Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 15- 10 april 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel. 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Molenkade 20 R 47 in Vinkeveen Het verbreden van een balkon en het plaatsen van een raam Z/20/158852

30-3-2020

Kievit 10 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakkapel Z/20/157858

26-3-202