Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 17 - 24 april 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

  • Wagenvoort Vuurwerk B.V., Kanaaldijk 52, 8191 NB Wapenveld voor het vervoer inclusief laden en lossen van vuurwerk op de Amsterdamsestraatweg (Abcoudermeer) op 29 augustus 2020.

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 24 april tot en met 5 juni 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid/ontheffingen.