Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 15 – 10 april 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Abcoude: Amsterdamsestraatweg 22-24 Renovatie van kantoorpand naar woningen Z/19/154868 1-4-2020
Vinkeveen: Baambrugse Zuwe 1 uitbreiding van drie hotelkamers

Z/20/161457

25-03-2020
Abcoude: Amsterdamsestraatweg 22-24 Renovatie van kantoorpand naar woningen Z/19/154868 1-4-2020
Vinkeveen: Baambrugse Zuwe 1 uitbreiding van drie hotelkamers

Z/20/161457

25-03-2020
Abcoude: Amsterdamsestraatweg 22-24 Renovatie van kantoorpand naar woningen Z/19/154868 1-4-2020
Vinkeveen: Baambrugse Zuwe 1 uitbreiding van drie hotelkamers

Z/20/161457

25-03-2020