Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 17 – 24 april 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Loopveldtweg 98 in Vinkeveen

Aanbrengen van een dakkapel op het voordakvlak

Z/20/159081

14-04-2020

Genieweg 26 in Mijdrecht

Nieuwbouw van een bedrijfspand

Z/20/159316

14-04-2020

Vinkenkade 29 in Vinkeveen

Vervangende nieuwbouw voor een energie neutrale duurzame gebouwde woning

Z/19/155449

15-04-2020

Dorpsstraat 37a in Mijdrecht

Realiseren escaperooms in afwijking van bestemmingsplan

Z/20/159319

14-04-2020

Baambrugse Zuwe 127C1 in Vinkeveen

Aanleggen van een brug

Z/20/159323

16-04-2020

Uitweg 25A in Vinkeveen

Nieuwbouw bedrijfsgebouw

Z/20/159317

15-04-2020