Wet milieubeheer (week 16 – 17 april 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Handelsonderneming Gebrs. Van Walraven B.V. voor het adres Nijverheidsweg 17C en 17D, 3641 RP Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van Nijverheidsweg 26 met opslagruimten en een (prefab) werkplaats aan de locaties Nijverheidsweg 17C en 17D.
  • Poel Gooi en Vecht V.O.F. voor het adres Rijksstraatweg 41A, 1396 JD Baambrugge. De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting door het verplaatsen van de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking.  
  • Stal Kievitshoeve voor het adres Tienboerenweg 22, 3641 RA Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het lokaal en duurzaam opwekken van energie door middel van een windmolen (type EAZ twaalf). De molen heeft een as-hoogte van 15 meter. Door de beperkte hoogte zijn de omgevingseffecten beperkt. 
  • Van Den Berg Horeca Exploitatie voor het adres Zandeiland één 1, 3645 BZ Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het oprichten van het bedrijf. 

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, 088 – 022 50 00.