U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Bekendmaking Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning (week 33 – 12 augustus)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat voor onderstaande inrichtingen een Drank- en Horecawetvergunning en een Exploitatievergunning zijn verleend: 
-      Dorpsstraat 37A, 3641 EA te Mijdrecht verleend op 29 juli 2020 (verzenddatum 29 juli 2020)
-      Amsterdamsestraatweg 1-3, 1391 AA te Abcoude verleend op 29 juli 2020 (verzenddatum 29 juli 2020)

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via email iv@derondevenen.nl of telefoonnummer 0297 291616.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.