U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Publicatie verkeersbesluit (week 34 - 21 augustus)

Datum van bekendmaking: 11 augustus 2020
Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerschijfzone in het stationsgebied Abcoude.
Locatie: Stationsgebied Abcoude

Aanleiding

Op de parkeerterreinen bij Station Abcoude en in de directe omgeving van dit station wordt een hoge parkeerdruk ervaren. Deze druk wordt met name ervaren op werkdagen tussen de ochtend- en avondspits. De terreinen worden voornamelijk gebruikt door mensen uit omliggende kernen die werkzaam zijn in Amsterdam. Er wordt op het parkeerterrein geparkeerd en verder gereisd per trein naar Amsterdam. Daarnaast is er een parkeerdruk door bezoekers van evenementen in Amsterdam (Zuidoost). Dit is in de avond en in het weekend. De hoge parkeerbezetting op deze terreinen heeft gevolgen voor de omgeving van het station, er wordt een hoge parkeerdruk gesignaleerd.
Om deze reden heeft de gemeente De Ronde Venen in een eerder stadium een parkeeronderzoek uitgevoerd in het gebied rondom Station Abcoude. In dit onderzoeksgebied is door middel van een parkeermotiefmeting de parkeerdruk en parkeerduur van voertuigen op een aantal meetmomenten bepaald. Uit dit onderzoek bleek dat de parkeerdruk op enkele plekken de maximaal acceptabele parkeerbezetting van 85% overstijgt.
De gemeente De Ronde Venen wil de verdere toename van P&R forenzen tegengaan en voorkomen dat in de omgeving hinder ondervonden wordt van een hogere parkeerbezetting.

Het is van belang dat er voldoende parkeergelegenheid is voor bewoners van de woningen. Het instellen van een parkeerschijfzone (blauwe zone) leidt er toe dat de parkeergelegenheid wordt gebruikt door bewoners en niet door forensen (Park & Ride gebruikers van het station) en/of bezoekers van evenementen in Amsterdam.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten om een parkeerschijfzone in te stellen (voor twee uur) in de straten Ereprijs, Fluitekruid en Waterlelie door het plaatsen van borden E10 zone, max 2h, onderbord (ma t/m zo, 8-22h, herhaling) en het markeren van de parkeervakken met een blauwe streep.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl