U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 32 – 7 augustus 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Vinkenkade 29 in Vinkeveen Vervangende nieuwbouw voor een energie neutrale duurzaam gebouwde woning Z/19/155449 27-07-2020
Ondernemingsweg 2 in Mijdrecht Het aanpassen van de gevel en voorzien van reclame Z/20/167024 27-07-2020
Herenweg 222 in Vinkeveen Het uitbreiden van de woning Z/20/161525 28-07-2020
Piet Heinlaan 5 in Amstelhoek Het herstellen van een balkon Z/20/164338 29-07-2020
Rietgors 4 in Mijdrecht Uitbreiding eerste verdieping en dakkapel aan achterzijde woning Z/20/165260 30-07-2020
Boezemmolen 13 in Mijdrecht Plaatsen nieuw raam zijgevel Z/20/164708 30-07-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.