U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 35 – 28 augustus 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dr. Mees ten Oeverlaan 1 in Wilnis Plaatsen van een nieuwe schuifpoort Z/20/163197 13-08-2020
Demmerik 7, 7A en 9 Vinkeveen (aangevraagd op Demmerik 7 in Vinkeveen) Nieuwbouw van twee woningen en een zomerwoning Z/20/164254 13-08-2020
Dominee Bleekerhof 3 in Abcoude Uitbreiden aan de achterzijde van de bestaande bergruimte Z/20/165699 13-08-2020
Kleiweg 1 en 1a in Baambrugge Uitbreiden van de bestaande pastorie met vestiging huisartsenpraktijk Z/20/165695 13-08-2020
Gagelweg 8 in Wilnis Bouw rundveestal en uitbreiding werktuigenberging Z/19/143045 13-08-2020
Pienemanstraat 4 in Abcoude Het realiseren van een muurdoorbraak Z/20/166143 20-08-2020
't Markvelt 10 in Abcoude Het aanvragen van een sloopvergunning Z/20/164886 21-08-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.