U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet Milieubeheer (week 34 - 21 augustus)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
•    Boni Mijdrecht voor het adres:
De Lindeboom 25 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het herinrichten van een supermarkt.
•    Bovrie Betonboringen B.V. voor het adres:
Donkereind 42D in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het oprichten van het bouwbedrijf.
•    AFM Industries B.V. voor het adres:
Genieweg 20 - 30 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het in gebruik nemen van het perceel Genieweg 26 in Mijdrecht voor uitbreiding van bestaande activiteiten.
•    Garagebedrijf Petrogas B.V. voor het adres:
Rijksstraatweg 36 in Baambrugge. De melding heeft betrekking op het vervangen van een zeecontainer voor een opslagloods.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.