U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet milieubeheer (week 35 – 28 augustus)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
•    Groene Hart Camping Fam. de Jong voor het adres:
De Hoef Oostzijde 119 in De Hoef. De melding heeft betrekking op het ruimer huisvesten van de varkens, het realiseren van een uitloop en een wijziging van de veebezetting.
•    De Overhaal B.V. voor het adres:
Donkervlietse Binnenweg 1 in Baambrugge. De melding heeft betrekking op het verplaatsen van de mestzak.
•    M. Poen voor het adres:
Wilnisse Zuwe 15 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het starten van de inrichting. Het betreft een kraamhotel voor vier paarden en een schapenfokkerij met zestien schapen en één ram. 

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 – 022 50 00.