U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet milieubeheer (week 35 – 28 augustus)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

Ontvangstdatum verzoek        : 1 juli 2020
Inrichting                : Escape Mijdrecht
Adres                    : Dorpsstraat 37A in Mijdrecht
Betreft                    : Lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door een 
 vetafscheider en slibvangput. 

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en Vergunningverlening van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 – 022 50 00.
Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.