Aangevraagde omgevingsvergunningen (Week 6 – 4 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

De Horn 15 WS in Baambrugge

Het vervangen van een bestaande schoeiing

Z/20/157623

22 januari 2020

Baambrugse Zuwe 125 B in Vinkeveen

Het vergroten van het Woonhuis

Z/20/157754

24 januari 2020

A Pieter v Dishoeckstr 2 in Mijdrecht

Herbouwen van een garage, het plaatsen van zonnepanelen

Z/20/157646

23 januari 2020

Kievit 10 in Mijdrecht

Plaatsen van een dakkapel

Z/20/157858

27 januari 2020


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.